Liczba odwiedzin: 8546
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4169

Sigismund I Jagiellon do Mauritius FERBER, Ioannes DANTISCUS, Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI), Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI), Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr, Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN), Ludwig von MORTANGEN (MORTĘSKI) & Achatius von ZEHMEN (CEMA)
Vilnius, 1534-01-24


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 117
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu