Liczba odwiedzin: 2106
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4199

Philipp I Greifen do Ioannes DANTISCUS
Wolgast, 1538-10-20
            odebrano Marienburg (Malbork), 1540-05-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1637, s. 559-560
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu