Liczba odwiedzin: 8630
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4201

Georg von POLENTZ do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1538-08-29
            odebrano 1538-08-31

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1637, s. 573-574
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu