Liczba odwiedzin: 14661
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4244

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1534-07-17
            odebrano 1534-07-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 91, k. 156-157 + f. [1] missed in numbering after f. 157
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64, s. 132-134

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 594

Publikacje:
1EHRENBERG Nr 100 (niemiecki regest, refers to part of letter concerning painter Herranth)
2BENNINGHOVEN Nr 74, s. 41 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu