Liczba odwiedzin: 17129
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #429

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Brussels, 1529-05-23
            odebrano Barcelona, [1529]-06-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, body of the letter in Latin, address in French, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 28
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1529, k. 7
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 222

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 77, s. 48 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Letter No. 18) s. 116-117 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu