Liczba odwiedzin: 10158
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #433

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1529-07-13
            odebrano Genoa, 1529-09-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 3465, s. 53-60
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 43 (TN), Nr 110, s. 313-321
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 26, s. 52-58

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1529, k. 12-13

Publikacje:
1POCIECHA 4 s. 316-320 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu