Liczba odwiedzin: 2089
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4337

Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council
Kulmsee (Chełmża), 1535-01-08
            odebrano Gdańsk (Danzig), 1535-01-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 249, s. 91-96
2kopia język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1535, k. 5r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 10

Publikacje:
1AT 17 Nr 16, s. 32 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu