Liczba odwiedzin: 13999
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #434

Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1529-07-24


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 3, k. 29
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1529, k. 14

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 223

Publikacje:
1CEID 2/1 Nr 13, s. 98-103 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu