Liczba odwiedzin: 11615
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #445

Godschalk ERICKSEN (SASSENKERLE) do Ioannes DANTISCUS
Augsburg, [1535]-03-22
            odebrano [1535]-06-02

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 297-300
2ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2, Nr 102 (enclosure No. 4)
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 618

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 610

Publikacje:
1Starożytności s. 75 (ekscerpt język: polski przekład)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 278, s. 200-202 (angielski regest; ekscerpt)
3BENNINGHOVEN Nr 102, Beilage 4, s. 58-59 (niemiecki regest)
4Españoles part II, Nr 78, s. 253-256 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu