Liczba odwiedzin: 4991
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4472

Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) do Ioannes DANTISCUS
Mewe (Gniew), 1537-01-02 and 1537-01-03
            odebrano Cracow, [1537]-01-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 5, k. 10-11 + f. [1] missed in numbering after f. 11

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 370
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 371
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu