Liczba odwiedzin: 23899
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4539

Wojciech KIJEWSKI do Ioannes DANTISCUS
Kielce, 1535-01-01
            odebrano [1535]-01-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 5, k. 105 + f. [1] missed in numbering after f. 105

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 3

Publikacje:
1AT 17 Nr 6, s. 17 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu