Liczba odwiedzin: 814
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #457

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
[Regensburg?], [ca. 1532-04-16 ?]

Regest polski: Valdes przypomina Dantyszkowi, że jego sprawa została już omówiona na radzie. Pan Granvelle czeka tylko na okazję, aby ją zreferować cesarzowi. Prosi, aby Dantyszek nie zamartwiał się, cesarz bowiem choruje i nie załatwia nawet własnych spraw.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1596, s. 257 (b.p.)
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 531

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 86, s. 53 (angielski regest)
2CEID 2/3 (Letter No. 64) s. 271 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu