Liczba odwiedzin: 16267
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4602

Elbing Town Council do Ioannes DANTISCUS
Elbing (Elbląg), 1544-11-09
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1544-11-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 41 + f. [2] missed in numbering after f. 46

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 159
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu