Liczba odwiedzin: 6672
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #463

Ioannes DANTISCUS do [Giovanni Giacomo AFFATATI]
Bologna, 1530-01-25

Regest polski: Pisał do niego kilkakrotnie w sprawie swojego niewypłaconego wynagrodzenia. Nie rozumie jego tłumaczeń. Zwraca uwagę, że niewypłacanie należności Welserom jest ie w porządku również wobec królowej, której oni służą. Przypomina o sprawie skryptu dłużnego dla A. Carminiana z 1527 roku. Przesyła sylwę „De nostrorum temporum calamitatibus”.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, handwriting at end of letter is smaller and looks slightly diffrent, possibly because of pen change, UUB, H. 155, k. 213r
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 7

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 197
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu