Liczba odwiedzin: 3499
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #465

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Bologna, 1530-02-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1289, k. 91-92
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 282v-284r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 44 (TN), Nr 21, s. 135-138
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 182, s. 355-357

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 8

Publikacje:
1AT 12 Nr 39, s. 43-44 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu