Liczba odwiedzin: 15301
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4755

Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1538-04-07


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 2, k. 92

Publikacje:
1PROWE 1881 s. 11 (ekscerpt)
2SIKORSKI 1968 Nr 414, s. 104 (polski regest)
3Kopernik na Warmii Nr 438, s. 494 (polski regest)
4RC Nr 389, s. 169 (angielski regest)
5NCG 6/1 Nr 113, s. 223-224 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu