Liczba odwiedzin: 12054
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #476

Ioannes DANTISCUS do Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER)
Bologna, 1530-03-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 244, s. 1-3
2kopia język: łacina, XVI w., BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1291, k. 95r-96v
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6552, s. 184-189
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 44 (TN), Nr 33, s. 193-201
5kopia język: łacina, ГПИБ, ОИК, рук. ин. БФ. 10: Wypisy z Biblioteki Zamoyskiej, k. 63v-68r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 268, Nr 47, s. 119-124

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 10-11

Publikacje:
1Starożytności s. 68-69 (ekscerpt język: polski przekład)
2AT 12 Nr 65, s. 77-79 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu