Liczba odwiedzin: 2870
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4827

Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter
Braunsberg (Braniewo), 1541-06-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 339

Publikacje:
1Spicilegium s. 288-289 (in extenso)
2SIKORSKI 1968 Nr 481, s. 125 (polski regest)
3Kopernik na Warmii Nr 517, s. 509 (polski regest)
4RC Nr 460, s. 195 (angielski regest)
5NCG 6/1 Nr 163, s. 308-309 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu