Liczba odwiedzin: 8731
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4860

Michael SCHULTZ do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1540, end of April — May]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 684 (enclosure)

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 684, s. 368-369 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu