Liczba odwiedzin: 13086
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4861

Thewes WINNENPFENNIG, Jakob MEYBAUM, Merten MARQUART, Mathias KYRSTEN, Alexander LEHMANN, Georg BARSCH, Hans BARTZSCH, GRÖTHNIGSCHE, Jakob WYKOLL, Peter SCHMIDT & Andres HORCHER do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1543, July — 1543, beginning of August]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: niemiecki, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 923 (enclosure)

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 923, s. 479-480 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu