Liczba odwiedzin: 3777
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4862

Ioannes Alfonsus GAMICZ do [Ioannes DANTISCUS?]
[Le Quesnoy?], 1543-11-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 950 (enclosure No. 2)

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 950, s. 494 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu