Liczba odwiedzin: 13711
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4874

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1536-02-01 — 1536-02-19]
            odebrano 1536-02-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 68, k. 44r-52v
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 50, s. 24-34
3regest z ekscerptami język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 11r-15r
4regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 167

Publikacje:
1EFE 54 Nr 1228 (Annexum I), s. 87- 92 (łacina przekład, contemporary)
2BENNINGHOVEN Nr 103, s. 59 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu