Liczba odwiedzin: 16577
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4916

Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach
Elbing (Elbląg), 1540-03-03
            odebrano Königsberg, 1540-03-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 642
2brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 1596, s. 609-610

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 320, k. 37r
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 188

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 642, s. 350 (niemiecki regest)
2BENNINGHOVEN Nr 138a, s. 72 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu