Liczba odwiedzin: 13665
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #498

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1530-06-01
            odebrano Augsburg, 1530-06-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 3465, s. 33-36
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 44 (TN), Nr 74, s. 351-355
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 40, s. 124-127

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 32

Publikacje:
1AT 12 Nr 153, s. 146-148 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu