Liczba odwiedzin: 3396
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5047

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE
Königsberg, 1542-01-09
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-01-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 96, k. 56-58
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 68, k. 1v-3r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 387

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 812, s. 429-430 (niemiecki regest)
2BENNINGHOVEN Nr 155, s. 78 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu