Liczba odwiedzin: 3359
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5242

Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1540-05-31
            odebrano 1540-06-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 684
2brulion język: niemiecki, autograf, AAWO, AB, D. 7, k. 69v-r (!)
3kopia kancelaryjna język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 7, k. 69r (b.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 320, k. 40r
2regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 240

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 684, s. 368-369 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu