Liczba odwiedzin: 9607
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #536

Lodovico ALIFIO do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1530-08-31
            odebrano Augsburg, [1530]-09-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 131-132

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 204

Publikacje:
1AT 12 Nr 262, s. 245 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu