Liczba odwiedzin: 23907
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5360

Ioannes DANTISCUS do Erhard HECKELMANN
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-11-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1107
2brulion język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 70, k. 333r (b.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 497

Publikacje:
1TSCHACKERT 3/2 Nr 2058, s. 174 (in extenso)
2HARTMANN 1525-1550 Nr 1107, s. 558 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu