Liczba odwiedzin: 12234
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5430

Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach
Marienburg (Malbork), 1540-05-19
            odebrano 1540-05-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 678
2brulion język: niemiecki, autograf, AAWO, AB, D. 7, k. 68r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 320, k. 39r
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 232

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 678, s. 366 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu