Liczba odwiedzin: 3036
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5433

Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach
Marienburg (Malbork), 1547-05-13
            odebrano Neuhausen, 1547-05-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1077
2brulion język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 70, k. 268r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 385-386

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1077, s. 544-545 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu