Liczba odwiedzin: 3429
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5465

Samuel MACIEJOWSKI do [Ioannes DANTISCUS]
Piotrków, 1547-08-31


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1103 (enclosure No. 2)
2kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1104 (enclosure No. 2)
3kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 455

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 1103, s. 556 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu