Liczba odwiedzin: 18326
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5466

Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach
Ploweise, 1535-01-05


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2, Nr 85

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 325, k. 12r
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 7

Publikacje:
1BENNINGHOVEN Nr 85, s. 46 (niemiecki regest)
2BENNINGHOVEN Nr 115, s. 63 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu