Liczba odwiedzin: 15089
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #55

Ioannes DANTISCUS do Esteban Gabriel MERINO
Brussels, [1531-09-24 or shortly after]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 178, s. 643

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1531 Antwerpen (niderlandzki przekład)
2DANTISCUS 1531 Anvers (francuski przekład)
3DANTISCUS 1531 Lovanium (in extenso)
4DANTISCUS 1531 Paris La grand victoire (francuski przekład)
5DANTISCUS 1531 Roma (in extenso)

Publikacje:
1SPIERALSKI s. 282 (in extenso)
2Trzy wypowiedzi s. 11-12 (polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu