Liczba odwiedzin: 8648
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5501

Gdańsk Town Council do [Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI)], [Ioannes DANTISCUS], [Mauritius FERBER] & [Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr]
Gdańsk (Danzig), 1536-06-25


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 93, k. 48-49
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 14, k. 174v-175v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 250-251

Publikacje:
1SIMSON Nr 910, s. 67 (niemiecki regest)
2AT 18 Nr 237, s. 269-270 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu