Liczba odwiedzin: 11967
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5504

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS & Mauritius FERBER
[Gdańsk (Danzig)], 1536-07-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 14, k. 176r-177r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 262

Publikacje:
1SIMSON Nr 920, s. 67 (niemiecki regest)
2AT 18 Nr 258, s. 286 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu