Liczba odwiedzin: 9355
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5657

Jerzy KONOPACKI (von KONOPAT) sr do Ioannes DANTISCUS
Świecie, 1539-04-20
            odebrano [1539]-04-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 68, k. 241 + f. [1] missed in numbering after f. 241

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 56

Publikacje:
1RC Nr 417, s. 180 (angielski regest)
2NCG 6/1 Nr 137, s. 269-270 (ekscerpt; ekscerpt język: niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu