Liczba odwiedzin: 9885
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5697

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1539-07-05
            odebrano 1539-07-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 173
2kopia kancelaryjna, AGAD, LL, 8, k. 81v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 218, Nr 91, k. 227r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 103

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1446, s. 162 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu