Liczba odwiedzin: 4528
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5705

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS, Tiedemann GIESE & Stanisław KOSTKA
Vilnius, 1540-12-18


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 197
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 34, s. 151
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 57 (TN), Nr 172, s. 695

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 280

Publikacje:
1Starożytności s. 2 (ekscerpt język: polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu