Liczba odwiedzin: 15348
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5709

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Wielowieś, 1543-12-12
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1544-02-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, the signature in the other hand than main letter, AGAD, AZ, 2999, k. 227
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 60 (TN), Nr 63, s. 217-218
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 134, s. 306

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 83
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu