Liczba odwiedzin: 22509
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5741

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
[Granada], [1526-09-18 — 1526-10-11]

Regest polski: Valdes dziękuje Dantyszkowi za przesłanie hymnu, którego lektura była dla niego wytchnieniem w ciężkiej pracy. Obiecuje własnoręcznie przepisać tekst i spalić egzemplarz przesłany przez Dantyszka. Ubolewa, że kanclerz [Mercurino Gattinara], w związku z odesłaniem części sług do Italii, przydzielił mu tak wiele zajęć, że nie zdoła niestety spotkać się teraz z Dantyszkiem.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 54, s. 201 (c.p. 1)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 988 (c.p.)
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.20
4lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 20

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 399

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 389 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 25, s. 26 (angielski regest)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 17, s. 67 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 3) s. 134-135 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu