Liczba odwiedzin: 22729
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5744

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
Palencia, [1527]-09-10

Regest polski: Valdes żałuje decyzji o przeniesieniu się z Cubillas de Cerrato do Palencji – nie podoba mu się miejsce, nie znalazł gospody, wszyscy intrygują tu przeciwko starcowi [kanclerzowi Gattinarze]. Nie wyjechałby tak pochopnie, gdyby Dantyszek przebywał z nim w Cubillas. Nie widział listu do prepozyta [Baltasara Merklina von Waldkirch]. Cieszy się ze znajomości Dantyszka z Marliano, przekazuje dla niego pozdrowienia. Przekazuje niepewne wiadomości na temat Genui, jakoby zajęli ją Francuzi, dziwi go, że kanclerz [Mercurino Gattinara] nie wspomina o tym w liście z 4 września z Barcelony i nie informuje o tym także cesarza. Kanclerz od wigilii święta Narodzenia Maryi Panny [tj. od 7 września] ma zamiar przebywać przez 9 dni w [klasztorze] Monserrat, a następnie przybyć na dwór. [Arcybiskup] York'u [Thomas Wolsey] zawarł w imieniu swego króla [Henryka VIII] z królem Francji ścisłe przymierze, wymierzone w cesarza. Poseł Borbonius wyjechał wczoraj naprzeciw kanclerzowi. Przekazał pozdrowienia dla Dantyszka.
            odebrano Paredes de Nava, [1527]-09-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 54, s. 201-202
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 130, s. 561-562
3lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 44

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 466
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.44

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 390-391 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 39, s. 32 (wzmianka)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 29, s. 91-92 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 7) s. 143-146 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu