Liczba odwiedzin: 702
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5753

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
[Toledo], [1528-12-14 or 1528-12-15]

Regest polski: Valdes nie mógł przyjść do Dantyszka z powodu licznych zajęć, tym bardziej, że sprawy Dantyszka nie zostały jeszcze załatwione. Dowiedziawszy się jednak od sługi Dantyszka Gwidona, że ma on zamiar wyjechać nazajutrz, prosi o wiadomość, żeby zdążyć się pożegnać. Potwierdza wiadomość o odejściu Lalemanda i uściśla, że został on aresztowany. Sugeruje, aby Dantyszek uczcił to wydarzenie epigramem.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.38
2lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 38

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 35

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 396-397 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 56, s. 39 (in extenso)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 47, s. 122 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 24) s. 183-184 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu