Liczba odwiedzin: 4051
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5758

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1528-05-10 — 1528-07-26 or 1528-08-19 — 1528-12-14?]

Regest polski: Valdes uprzedza Dantyszka, że nazajutrz przyjdą do niego na obiad Nicolaus Perrenot, Bartolomeo Gattinara, oficjał genewski [Eustace Chapuys] i on sam. Prosi, aby Dantyszek udawał zaskoczonego wizytą.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 48, s. 190 (c.p. 1)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 983-984
3lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 25

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.25

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 399 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 61, s. 37 (ekscerpt)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 42, s. 113 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 22) s. 179-180 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu