Liczba odwiedzin: 14348
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5761

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1526-09-18 — 1526-12-10 lub 1527-01-26 — 1527-08-23 lub 1527-10-18 — 1528-12-17 lub 1529-04-20 — 1529-07-27 lub 1529-08-12 — 1529-10-18 lub 1529-11-05 — 1530-04-19 lub 1530-06-26 — 1530-11-23 lub 1530-12-19 — 1531-06-15 lub 1531-06-30 — 1531-11-28 lub 1531-12-12 — 1532-01-17 lub 1532-04-06 — 1532-07-07]

Regest polski: Valdes zawiadamia Dantyszka, że udzielił sobie przyzwolenia, którego wcześniej udzielił mu Dantyszek, aby sporządzić sobie kopię Pasquillusa. Przepisze go w taki sposób, aby nie zaszkodzić ani czci Dantyszka, ani swojej własnej, i zaraz mu go odeśle.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 54, s. 199 (b.p.), 184 (t.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 974 (c.p.)
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.18
4lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 18

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 53r

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 403 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 71, s. 45 (in extenso)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 59, s. 138 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 68) s. 276-277 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu