Liczba odwiedzin: 672
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5763

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
Zaragoza, [1529]-04-18

Regest polski: Valdes cieszy się, że Dantyszek nadjeżdża cały i zdrów. Cesarz tak uparcie obstaje przy podróży do Italii, że gdyby zabrakło okrętów, popłynąłby wpław. Więcej na ten temat jutro, ponieważ teraz nie ma czasu. Cesarz ma wyjechać z Saragossy nazajutrz, kancelaria zaś w środę. Kanclerz [Mercurino Gattinara] ma się o wiele lepiej.
            odebrano [Utebo?], [1529]-04-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 48, s. 189 (c.p. 2)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 982-983
3lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 13

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 59
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.13

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 404 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 75, s. 46 (in extenso)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 65, s. 148 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 33) s. 216-217 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu