Liczba odwiedzin: 8941
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5766

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
[Augsburg], [1530-10-31 — 1530-11-05]

Regest polski: Valdes posyła Dantyszkowi petycje królowej [Bony], zatwierdzone w Mantui, wzór listu, który ma być wysłany, list papieża, a także wychłostanego Tomasza oraz tekst na temat wydarzeń w tym mieście [Augsburg], związanych z Luteranami. Prosi, aby ten ostatni tekst Dantyszek przeczytał, poprawił i uzupełnił wspólnie z Cornelisem [De Schepperem], o ile ten będzie obecny.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 47, s. 187 (b.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 980 (t.p. )
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.32
4lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 32

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 240

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 405 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 95, s. 59 (angielski regest)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 90, s. 246 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 42) s. 234-235 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu