Liczba odwiedzin: 8885
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5773

Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1539-01-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, BJ, St. Dr. 311204-311, s. 205

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 1

Publikacje:
1COPERNICUS 1854 s. 592 (in extenso; polski przekład)
2Kopernikijana Nr 12, s. 83 (polski przekład)
3Spicilegium Nr 15, s. 202 (in extenso)
4PROWE 1884 s. 163 (in extenso)
5COPERNICUS 1920 s. 116 (polski przekład)
6DE VOCHT 1961 s. 310 (in extenso)
7SIKORSKI 1968 Nr 432, s. 109-110 (polski regest)
8Kopernik na Warmii Nr 463, s. 499 (polski regest)
9RC Nr 406, s. 175 (angielski regest)
10DREWNOWSKI 1978 Nr 9, s. 234 (in extenso; polski przekład)
11COPERNICUS 1992 Rękopisy Nr XVIII.32, s. 16 (facsimile)
12NCG 6/1 Nr 126, s. 247-249 (in extenso; niemiecki przekład)
13KOESTLER 2002 s. 178 (polski przekład)
14COPERNICUS 2007 s. 188-189 (in extenso)
15COPERNICUS 2007 s. 199 (polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu