Liczba odwiedzin: 2446
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5774

Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1541-06-27


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, GStA PK, Sammlung Darmstaetder, J. 1530
2kopia, XVIII w., BK, 222, Nr 65, s. 213
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 58 (TN), Nr 55, s. 263
4kopia język: łacina, XIX w., B. PAU-PAN, 3308, k. 91v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 338

Publikacje:
1Crelle XXIX/2 s. [1] unnumbered after p. 184 (facsimile)
2COPERNICUS 1854 s. 593 (in extenso; polski przekład)
3HIPLER 1857 s. 298 (in extenso)
4Kopernikijana Nr 17, s. 86-87 (polski przekład)
5Spicilegium Nr 21, s. 206 (in extenso)
6Autografi Tav. IX (bottom of page) (facsimile)
7PROWE 1884 s. 168 (in extenso)
8DARMSTAEDTER s. 6 (niemiecki przekład; facsimile)
9DE VOCHT 1961 Nr DE, 425, s. 339 (in extenso)
10SIKORSKI 1968 Nr 489, s. 126-127 (polski regest)
11Kopernik na Warmii Nr 525, s. 510-511 (polski regest)
12RC Nr 465, s. 197 (angielski regest)
13DREWNOWSKI 1978 Nr 14, s. 238 (in extenso; polski przekład)
14COPERNICUS 1992 Rękopisy Nr XV.27-28, s. 16 (facsimile)
15Españoles part II, Nr 85, s. 263-264 (hiszpański przekład)
16NCG 6/1 Nr 168, s. 314-316 (in extenso; niemiecki przekład)
17COPERNICUS 2007 s. 192-193 (in extenso)
18COPERNICUS 2007 s. 201 (polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu