Liczba odwiedzin: 15328
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5782

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1526-09-18 — 1526-12-10 or 1527-01-26 — 1527-08-23 or 1527-10-18 — 1528-07-26 or 1528-08-19 — 1528-12-17 or 1529-04-20 — 1529-07-27 or 1529-08-12 — 1529-10-18 or 1529-11-05 — 1530-04-19 or 1530-06-26 — 1530-11-23 or 1530-12-19 — 1531-06-15 or 1531-06-30 — 1531-11-28 or 1531-12-12 — shortly before 1532-01-17]

Regest polski: Valdes prosi Dantyszka o wybaczenie, że nie przyjdzie do niego na obiad. Tłumaczy się mnóstwem zajęć, następnego dnia zaś o godzinie jedenastej wyrusza w ślad za cesarzem. Po drodze zajdzie, aby się pożegnać.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 47, s. 187 (c.p. 2)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 979-980
3lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 4

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.4

Publikacje:
1CEID 2/3 (Letter No. 59) s. 262 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu