Liczba odwiedzin: 1991
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5786

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
[Brussels?], [1531, autumn?]

Regest polski: Valdes uzgadnia szczegóły planowanego nazajutrz obiadu u Dantyszka w ogrodzie — zawiadamia, że Barrensis [Esteban Gabriel Merino?] i on sam przybędą, natomiast Cobos(?) wymawia się tym, że u Dantyszka zwykle przekracza się granice umiarkowania, on zaś woli to robić, jedząc mięso a nie ryby.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 48, s. 190 (c.p. 2)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 984 (c.p. 1)
3lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 28

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 623
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.28

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 55, s. 37 (wzmianka)
2CEID 2/3 (Letter No. 56) s. 257-258 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu